Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en uw inhoud op de website en de naleving van deze voorwaarden. Door u bij ons te registreren of door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 35 jaar en wordt alleen aangeboden aan gebruikers van 35 jaar of ouder. Iedereen die via deze website zijn persoonlijke gegevens verstrekt, geeft aan dat hij 35 jaar of ouder is. Betalingen worden beschouwd als donatie. Er is geen recht op restitutie tenzij u zich afmeldt binnen een maand na registratie. Alle schade ten gevolge van deelname aan de activiteit is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Stichting Klub Aktivo is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade.

U stemt ermee in dat u geen inhoud zult posten, e-mailen of beschikbaar zult maken of deze website zult gebruiken:

 • Op een manier die de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten of contractuele rechten van derden schendt of verduistert;
 • op een manier die softwarevirussen of andere computercodes bevat, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • om deel te nemen aan spamming, "kettingbrieven", "piramidesystemen", reclame voor illegale of gecontroleerde producten of diensten, of andere reclame- of marketingactiviteiten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, toepasselijke wetten, voorschriften of algemeen aanvaarde richtlijnen voor de reclamebranche;
 • op een manier die misleidend of frauduleus of anderszins illegaal is of illegale activiteiten promoot, waaronder het plegen van phishing of anderszins het verkrijgen van financiële of andere persoonlijke informatie op een misleidende manier of voor frauduleuze of misleidende doeleinden;
 • op een manier die lasterlijk is, of op een manier die anderszins bedreigend, beledigend, gewelddadig, intimiderend, kwaadaardig of schadelijk voor een persoon of entiteit is, of inbreuk maakt op de privacy van een ander;
 • op een manier die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen;
 • op een wijze die hatelijk of discriminerend is op basis van ras, huidskleur, geslacht, religie, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, burgerlijke staat, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd of anderszins verwerpelijk is;
 • u voor te doen als een andere persoon, of uw affiliatie met een persoon of entiteit ten onrechte te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen, of om zonder autorisatie toegang te krijgen tot deze website;
 • om te interfereren met of proberen te interfereren met de goede werking van deze website of anderen verhinderen deze website te gebruiken, of op een manier die de normale stroom van dialoog verstoort met een buitensporig aantal berichten (overstromingsaanval) naar deze website, of anderszins het vermogen van anderen om deze website te gebruiken negatief beïnvloedt;
 • om handmatige of geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief agents, robots, scripts of spiders, om het account van een gebruiker te openen of te beheren of om deze website of de inhoud daarvan te controleren of te kopiëren;
 • om de onwettige verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud te vergemakkelijken;
 • op een manier die persoonlijke of identificerende informatie over een andere persoon bevat zonder uitdrukkelijke toestemming van die persoon;
 • op een manier die gebruikmaakt van misleidende e-mail of IP-adressen, of vervalste headers of anderszins gemanipuleerde identifiers om de herkomst van inhoud die via deze website of aan gebruikers wordt verzonden te verbergen; en
 • op een manier die een vorm van reclame of een verzoek vormt of bevat, indien per e-mail verzonden aan gebruikers die hebben verzocht om geen berichten te ontvangen over andere diensten, producten of commerciële belangen.

Bovendien gaat u ermee akkoord om zich te onthouden van:

 • "Stalken" of op andere wijze iemand lastigvallen;
 • Verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens, inclusief persoonlijke informatie, over andere gebruikers zonder hun toestemming of voor onwettige doeleinden of in overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Verzoeken, vragen of anderszins toegang verkrijgen tot gebruikersnamen, wachtwoorden of andere authenticatiegegevens van elk lid van deze website of tot proxy-authenticatiereferenties voor elk lid van deze website met het oog op het automatiseren van aanmeldingen naar deze website;
 • Plaatsen van inhoud met kinderpornografie op deze website;
 • Inhoud plaatsen die verkrachting, extreem geweld, moord, bestialiteit, incest of soortgelijke inhoud weergeeft of bevat;
 • Plaatsen van inhoud die pornografie is, naaktheid bevat, of voor volwassenen is.
 • Gebruik van geautomatiseerde middelen, waaronder spiders, robots, crawlers, datamining-tools en dergelijke om gegevens uit deze website te downloaden - behalve voor internetzoekmachines (bijv. Google) en niet-commerciële openbare archieven (bijv. Archive.org) die voldoen aan onze robots.txt-bestand of 'goed opgevoede' webservices / RSS / Atom-clients. We behouden ons het recht voor om te definiëren wat we bedoelen met "goed opgevoed";
 • Plaatsen van irrelevante inhoud, herhaaldelijk dezelfde of soortgelijke inhoud of anderszins een onredelijke of onevenredig grote belasting van de netwerkinfrastructuur;
 • Pogingen doen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze computersystemen of deel te nemen aan een activiteit die de kwaliteit van, of de functionaliteit van deze website verstoort, vermindert, de kwaliteit van deze activiteiten belemmert;
 • Gebruik van deze website als een generieke bestandshostingservice;
 • Het nemen van enige actie die de feedback- of waarderingssystemen kan ondermijnen (zoals het weergeven, importeren of exporteren van feedbackinformatie van deze website of voor gebruik voor doeleinden die geen verband houden met deze website);
 • Code ontwikkelen, aanroepen of gebruiken om de functionaliteit van deze website te verstoren, te verminderen, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website te belemmeren.

Als u kennisgeving wilt doen van vermeende auteursrechtschending in dit netwerk, raadpleegt u de DMCA-meldingsrichtlijnen.

U gaat ermee akkoord om derden niet toe te staan ​​of aan te moedigen om deze website te gebruiken om een ​​van de voorgaande verboden gedragingen te vergemakkelijken. U stemt er ook mee in dat deze algemene voorwaarden van de website ten goede komen aan onze serviceproviders (inclusief onze platformprovider) en dat zij actie kunnen ondernemen (inclusief het verwijderen van uw inhoud en het uitschakelen van uw account) om de naleving van deze algemene voorwaarden in stand te houden. Technologie en hosting voor aspecten van deze website worden geleverd door de online serviceprovider van deze website. De beheerder van deze website controleert echter de inhoud, het lidmaatschap en het beleid van deze website, inclusief de pagina's die namens de website door een dergelijke serviceprovider worden geleverd. Door deel te nemen aan deze website, gaat u ermee akkoord deze serviceprovider te vrijwaren van alle aangelegenheden die betrekking hebben op uw interactie met anderen die deze website gebruiken en deelnemen aan deze website.

Bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je meedoen aan activiteiten voor alleenstaanden (singles) en alleengaanden. Je hoeft niet per sé single te zijn om mee te doen. Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Als je wilt, kun je zelf activiteiten organiseren in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe.