Activiteitenreglement

Reglement

 • Meerdere gelijksoortige activiteiten op dezelfde dag zijn alleen toegestaan indien deze minimaal 60 km van elkaar verwijderd zijn, tenzij de organisator van de eerste activiteit op die dag hiermee akkoord gaat.

 • Als een activiteit vol is, dan mag er een tweede gelijksoortige activiteit in de nabije omgeving worden georganiseerd. Graag wel even in overleg met de organisator van de eerste activiteit.
   
 • Je activiteit mag niet gelijktijdig worden aangemeld bij andere activiteitenclubs.
   
 • De aanmelding mag niet worden beperkt op basis van geslacht of leeftijd.
   
 • Activiteiten bij voorkeur niet eerder dan een maand van tevoren plaatsen.
   
 • Voorkom financiële risico's en vraag indien nodig om een voorschot of garantstelling. Klik hier voor meer informatie.
   
 • Als iemand zonder afmelden wegblijft, wil je dit dan melden aan bestuur@aktivo.nl. We kunnen dan maatregelen nemen.
     
 • Als iemand zich zonder bericht afmeldt minder dan 48 uur van tevoren, meld dit dan aan bestuur@aktivo.nl.
     
 • Je hoeft niet langer dan 10 minuten te wachten op laatkomers. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen.
   
 • Je mag pas vragen om geld naar je over te maken als je op de lijst staat van geverifieerde organisatoren. Klik hier om te lezen hoe je op deze lijst kunt komen.
     
 • De organisator hoeft geen contact op te nemen met mensen op de reservelijst als er een plaats vrij is gekomen. Dat wordt immers via een notificatie mail gemeld.

 • Een organisator kan in overleg met het bestuur bepaalde personen uitsluiten van deelname aan zijn/haar activiteiten indien daar gegronde redenen voor zijn.
     
 • Voor elke activiteit die je hebt georganiseerd sinds je laatste betaling, heb je recht op een korting ter waarde van € 2,50 op je eerstvolgende verlenging. Een activiteit telt mee als er minimaal 4 deelnemers (inclusief jezelf) aanwezig zijn geweest. Stuur voordat je gaat verlengen een lijstje met de datums van de door jou in de afgelopen periode georganiseerde activiteiten naar info@aktivo.nl en je ontvangt de kortingscode retour. De kortingscode kun je gebruiken als je betaalde periode is verlopen. Hoe meer activiteiten je organiseert, hoe meer korting je ontvangt. Per jaar krijg je maximaal €28 korting via een kortingscode. Heb je recht op meer korting, dan zullen we het resterende bedrag overmaken op je bankrekening. Stuur ons in dat geval je bankrekeningnummer. 

 • Alle schade ten gevolge van het organiseren en/of deelnemen aan de activiteit is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de organisator c.q. deelnemer. Stichting Klub Aktivo is niet aansprakelijk voor enige door de organisator c.q. deelnemer geleden schade.

Bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je meedoen aan activiteiten voor alleenstaanden (singles) en alleengaanden. Je hoeft niet per sé single te zijn om mee te doen. Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Als je wilt, kun je zelf activiteiten organiseren in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe.