• 05-06-2022 van 11:15 tot 19:45
  • Plaats: Vorden
  • Laatste wijziging: 20 uur geleden

Een sprookjesachtige tocht rond het kasteel en over het landgoed Hackfort. We gaan wandelen door een coulisse landschap met eenwenoude akkers, houtwallen, bossen en monumentale boerderijen. Diverse horeca is er langs deze route en wat ik begrepen heb mag zelfs de hond mee.

Landgoed en kasteel hackfort

Een zeer spannende en boeiende historie. Het imposante kasteel Hackfort is in de 13e eeuw ontstaan uit een versterkte woontoren. In het leenregister van 1392 staat het door de heren Bronckhorst vermeld als een huis met een voorburcht en grachten. Het werd in 1586 door Spaanse troepen verwoest en in 1600 herbouwd. Toen de laatste barones van Westerholt van Hackfort in 1981 overleed, viel het landgoed toe aan Natuurmonumenten. Het is een van de best bewaarde kastelen van Gelderland.

Berent van Hackfort
De bekendste telg uit het geslacht Van Hackfort was Berent (1475-1557). Hij trad in 1502 in dienst van de hertog van Gelre en werd zelfs bevelhebber en plaatsvervanger van de hertog. Daarnaast bekleedde allerlei ambten in Gelre, van schout tot rentmeester. De hertog van Gelre streed in deze periode tegen de Habsburgse Karel V om het hertogdom buiten de invloedssfeer van de keizer te houden. Toen Gelre uiteindelijk in 1543 haar onafhankelijkheid verloor, was Berent een van de ondertekenaars van het verdrag. Berent werd 80 jaar oud en zijn graf is nog te zien in de kerk van Vorden.

Strijdtoneel
In 1585 veroverden de Spanjaarden de stad Zutphen. De regio veranderde in een strijdtoneel en er werd door vriend en vijand geplunderd en gebrandschat. Tijdens een mislukte poging van staatse troepen om Zutphen te isoleren, werd kasteel Hackfort door Spaanse troepen verwoest. Pas in 1591 lukte het prins Maurits om Zutphen in te nemen. Daarna kon de regio zich weer langzaam herstellen.

Herbouw
In 1788 werd kasteel Hackfort ingrijpend verbouwd. Het oude poortgebouw en de bijgebouwen werden afgebroken en de grachten gedempt. Het kasteel veranderde in een 18e-eeuws landhuis. Alleen de twee torens herinneren nog aan de vroegere functie van het kasteel. In 1981 kwam Hackfort in handen van Natuurmonumenten. Het kasteel, het koetshuis en de watermolen zijn gerestaureerd en toegankelijk voor publiek, evenals het fraaie landgoed. Natuurmonumenten spant zich in om de tuinen in oorspronkelijke staat terug te brengen.

De eigenaren van Hackfort

In 1324 verkocht Willem van Bronckhorst een goed te "Hacvorde" aan Jacob van der Welle, die zich daarna Van Hackfort ging noemen. Leenheer bleven de Van Bronckhorsten tot 1702. In 1581 kwam het via de erfdochter Jacoba van Hackfort aan de familie Van Raesfelt. Via hun dochter Margarethe vererfde in 1602 de leenopvolging aan haar neef Borchard van Westerholt, die voor haar overlijden het kasteel weer had opgebouwd. Het is eeuwenlang in bezit van de baronnen Van Westerholt gebleven.

Toen Borchard Frederik Willem, de een na laatste generatie uit het geslacht in 1934 overleed, liet hij zijn vijf kinderen als erfgenaam achter. Behalve Clara waren ze allen ongehuwd. Clara werd in 1935 uitgeboedeld. Haar broer en drie zussen bleven eigenaren, elk voor ieder een kwart. In 1964 overleed 'freule zus' uit Den Haag. Zij legateerde haar kwart aan Natuurmonumenten. In datzelfde jaar maakte haar broer Arend een testament waarin hij zijn kwart ook aan Natuurmonumenten naliet. Arend en zijn zussen bleven het beheer houden tot de laatste erfgenaam overleden zou zijn. Arend overleed op 8 oktober 1970, zijn zus freule Emma op 28 november 1971. Zus Sannie voerde daarna als enige het beheer over Hackfort. Freule Sannie overleed als laatste Westerholt op 14 april 1981 waarmee Hackfort geheel in eigendom kwam aan Natuurmonumenten.

Watermolen Hackfort

Het is een watermolen en ligt aan de Baakse Beek te Vorden.Het had een functie als onderslag en korenmolen. Hij dateert uit het jaar 1700 en staat op het gelijknamige landgoed.

In 1952 was de molen stilgezet vanwege de slechte toestand van het rad en molengebouw. Tevens bevatte de Baakse Beek op dat moment te weinig water om de molen nog aan te kunnen drijven. Toen de molen in 1981 in handen kwam van de Vereniging Natuurmonumenten werd deze opgeknapt. Nadat in 1997 het Waterschap Rijn en IJssel ervoor gezorgd had dat er weer voldoende water door de Baakse Beek stroomde, werd in 1998 een nieuw waterrad geplaatst. Sindsdien is de molen ook als waterkrachtcentrale in gebruik d.m.v. een generatosr van 5 kW. En wordt er weer op vrijwillige basis graan gemalen.

Koetshuis

In dit pand is de befaamde keuken en brasserie gevestigd. De maaltijden en diners worden gemaakt van ecologische streekprodukten rechtstreeks afkomstig uit de moestuin.

Moestuin

In vroegere tijden werd hier het voedsel voor de kasteelbewoners geteeld en geoogst. Deze tuin is dagelijks te bezichtigen en wordt door vrijwilligers onder houden. Vaak ondersteund door begeleiders en en bewoners van zorgboerderijen uit de directe omgeving. 

Korte geschiedenis Vorden

In de middeleeuwen ontstond Vorden op een aan de "Vordensche" beek gelegen dekzandgebied, vlak bij huis Vorden (zie onder). Het dorp dankt zijn naam vermoedelijk aan het woord 'voorde', dat doorwaadbare plaats betekent. Het werd in 1235 een zelfstandige parochie. Tot 2005 was Vorden een zelfstandige gemeente, maar ten gevolge van een gemeentelijke herindeling werd Vorden op 1 januari van dat jaar samengevoegd met de buurgemeenten Hummelo en KeppelSteenderenHengelo en Zelhem tot de gemeente Bronckhorst. Andere kernen in de voormalige gemeente waren DeldenKranenburgLindeMedlerMosselVeldwijkVierakkerWichmondWientjesvoort en Wildenborch.

In 2014 werd het centrum van Vorden opnieuw ingericht, waarbij er een aantal wegen verlegd werd en op bepaalde plaatsen werden ook de stoepen breder gemaakt. Daarnaast zijn er bomen aangeplant en werd er een nieuwe parkeerplaats aangelegd voor langparkeerders. In de plaats is zowel een hervormde kerk (Dorpskerk) als een rooms-katholieke kerk (Christus Koningkerk) aanwezig. Vorden telt 8 kastelen. Waar onder: Huis Vorden, kasteel Hackfort, Den Bramel, De Kieftskamp, De Wildenborch, De Wiersse, Onstein en het Medler. 

Korte geschiedenis Wichmond

Tijdens het verblijf van de Friese missionaris Liudger in West-Saksen krijgt hij een aantal onroerende goederen van rijke mensen, die zich tot het christendom hadden bekeerd. Een van deze goederen was afkomstig van graaf Wrachar die tijdens de schenking te Brummen verbleef. Hij schonk Liudger in 794 een stuk grond langs de IJssel. In de schenkingsoorkonde van 794 komt de eerste keer de naam Wichmond voor. Wichmond wordt dan geschreven als Withmundi. with-mund betekent ‘wijde mond’, in dit geval de monding van de Baakse Beek in de IJssel. Het middeleeuwse Wichmond lag dicht bij de IJssel, recht tegenover Cortenoever.

Liudger stichtte in Wichmond in 797 een kerk, gewijd aan Sint-Salvator. Het was daarmee de eerste kerk in de Achterhoek. Liudger kwam regelmatig terug in Wichmond op zijn reizen tussen Utrecht en Münster (waar hij de eerste bisschop werd) en zijn nieuwe kloosterstichting te Werden, de abdij van Werden. Later in de middeleeuwen was de kerk van Wichmond aan Liudger zelf gewijd en had de abt van Werden het collatierecht. De kerk werd na herhaaldelijke overstromingsschade in 1583 definitief opgegeven, waarna de restanten in 1592 op last van Zutphen werden gesloopt zodat de Spaanse troepen er niet zouden kunnen schuilen. Rond 1600 waren de laatste resten van de kerk definitief in de IJssel verdwenen. Het dorpje werd enige kilometers oostelijker hersticht. In het huidige dorp is dan ook geen historische kern. Na jarenlang, van 1816 tot 1989, tot de gemeente Warnsveld behoord te hebben is Wichmond ten gevolge van een gemeentelijke herindeling in 1989 toegevoegd aan de gemeente Vorden. Dit heeft geduurd tot 1 januari 2005. Sindsdien maakt Wichmond deel uit van de gemeente Bronckhorst. De locatie van het middeleeuwse Wichmond ligt echter in de gemeente Zutphen. Het dorp werkt heel veel samen met Vierakker, het dorp ernaast; zo is de school er voor kinderen uit beide plaatsen, evenals de peuterspeelzaal en de diverse verenigingen.

Gezien de aard van de veel bewogen geschiedenis en het het natuurschoon van deze achterhoekse omgeving zijn er genoeg ingredienten voor een leuke en ontspannen wandeling

 

 

 

 
 
Stuur me een e-mail als iemand een reactie plaatst –

Na je inschrijving bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je hier een reactie plaatsen.

Schrijf je in bij Activiteitenclub Klub Aktivo

Reacties

  • Ik heb de begintijd gewijzigd naar 11:15 uur. Vandaar uit ga ik naar het tegenover liggende restaurant de gravin van Vorden, waar ik we nog wat drinken en iets nuttigen. Tussen 11:15 en 11:30 kan iedereen, die later komt daar naar toe gaan. Uiterlijk 12:00 uur ga ik met de wandeling starten beslist niet later. Bij grand café Ludger te Wichmond is het rustpunt en omstreeks twee uur wil daar gaan lunchen. Na afloop van deze wandeling omstreeks 18:00 uur heb ik afgesproken bij grand Bistro de Rotonde, Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden. Niet meer bij het eerder vermelde De herberg Vorden, omdat ze daar verplicht in tijdsblokken 17:00 uur en 19:30 uur werken. Dat mij uiterst onvrij en benauwd overkomt, vandaar deze keus. Iedereen die daar wilt eten is van harte welkom. Laat het me middels een berichtje weten. 

  • Hoi Stefan, 

    Na afloop van de wandeling ga ik graag mee uiteten in Vorden 👍🤗!

    Hartelijke groeten, 

    Corine 

Deze reactie is verwijderd.

Klub Aktivo

Activiteitenclub Stichting Klub Aktivo organiseert activiteiten voor alleenstaanden en alleengaanden. Vrijwel ieder weekend diverse activiteiten voor alleenstaanden door heel Nederland. De gemiddelde leeftijd bij onze singles activiteiten is ongeveer 55 jaar. Je ontmoet andere singles van je eigen leeftijd. De club bestaat geheel uit vrijwilligers.

Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Je hoeft dus niet per sé single te zijn om mee te doen.

Alle activiteiten worden voor en door de deelnemers georganiseerd. Je komt soms op plaatsen waar je nog nooit geweest bent en er zijn bovendien activiteiten die je misschien in je eentje niet zo snel zult doen. We zijn geen datingclub en de sfeer is ongedwongen.

Schrijf je in en doe mee. 90 dagen voor € 9,95 of 360 dagen voor € 29.

Wie is online

 

Verlengdatum:

Als je betaalde periode is verlopen kom je na inloggen op de betaalpagina terecht. Betalingen vind je terug op je profielpagina.

 
Geolocation Partner: LocationIQ

Reservelijst SMS 🔔

Ontvang een sms bericht als er een plaats vrijkomt bij een activiteit waar je op de reservelijst staat. Alleen de eerste drie aanmelders op de reservelijst ontvangen een sms.  

  Hoe werkt de reservelijst? 
Lees meer ...

Activiteiten snel vol

De activiteiten zitten snel vol met mensen die hun plek veilig willen stellen. We zien dat enkele dagen van tevoren er vaak toch weer plekken vrijkomen. Als je op de reservelijst staat, dan krijg je een mailtje als er een plek vrijkomt. 

  Klik op een activiteit voor meer details en om je op te geven.
  Klik onderaan de lijst van komende activiteiten op 'abonneren' om een e-mail te ontvangen bij een nieuwe activiteit.
 

 

 

Bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je meedoen aan activiteiten voor alleenstaanden (singles) en alleengaanden. Je hoeft niet per sé single te zijn om mee te doen. Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Als je wilt, kun je zelf activiteiten organiseren in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe.