• 26-11-2022 van 11:15 tot 19:00
  • Plaats: Achterveld
  • Laatste wijziging: gisteren

Deze tocht omvat oa de modderbeek, diverse landgoederen als Klein Bylaer en het Paradijs. Vanaf de eetgelegenheid de Hessenkar te Achterveld te Utrecht lopen we voor groot deel de Hessenweg af richting de St. Josefkerk, die we vervolgens passeren. Na ongeveer 500 meter slaan we linksaf de Kerkdijk in en slaan dan meteen weer rechtsaf tot we bij het parkeerterreintje aan de Klettersteeg komen. Dat is dan ongeveer 1,5 km, waar we de wandeling zullen starten. Wandeling zelf is ongeveer 13,5 km. Vervolgen we onze weg en komen dan bij de brede Barneveldse Beek en al gauw in de provincie Gelderland. Met twee bruggetjes steken we de beek over en dan ben je echt in Het Paradijs. Het is de naam die de inwoners van Barneveld van oudsher gebruiken voor de boerenlandgoederen Groot en Klein Bylaer. Je ziet er een bonte mix van mini-landschappen: mooie beukenlanen, akkers en weilandjes, stukjes bos en zelfs een heideveld. De Kleine Barneveldse Beek doorsnijdt het gebied. Onderweg passeren we zorgboerderij 't Paradijs waar je terecht kunt voor koffie en boerderijproducten. Verderop is de rietgedekte hoeve Klein Bylaer met bijgebouwen en bakhuus is een monument op zich. De enorme landschapsvariatie wordt onder andere veroorzaakt door kalkhoudend kwelwater. Kwelkoppen zorgen voor een natte en mineraalrijke bodem tussen de zandige akkers. Hierdoor groeien op deze plekken bijzondere planten als zonnedauw en klokjesgentiaan. Een van de mooiste paadjes in de route ligt op een overgang tussen hoog en laag. Dan gaan we even over een eerder betreden laan terug naar de Barneveldse Beek, die we bij wijze van finale ruim een kilometer volgen op de rand van landgoed Groot Fliert. De route gaat deels gelijk op met de Vallei Trail, een gemarkeerde ruiterroute. Wandelaars worden hier gedoogd (honden streng verboden!). We gaan over een graspad langs de Modderbeek. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de kronkelende loop van voor 1900 hersteld, waardoor het dal aantrekkelijker is geworden voor plant en dier. Vervolgens komen via de Hessenweg weer terug bij ons beginpunt. Kortom het is een adembenemend mooie en sprookjesachtige wandeling met een zeer afwisselend (natuur)landschap en veelal mooie vergezichten, dat je het gevoel geeft alsof je in Drenthe of de Achterhoek bent

 

Achterveld

Het is een dorp in de gemeente Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht.[2][3] Het dorp ligt halverwege de plaatsen Leusden en Barneveld in de Gelderse Vallei en grenst aan de provincie Gelderland. Het oostelijke buitengebied van het dorp valt onder de Gelderse gemeente Barneveld. Achterveld is in de jaren 1960 sterk gegroeid en had in 2021 2.625 inwoners. Tot 1 juni 1969 behoorde Achterveld tot de gemeente Stoutenburg, die vervolgens opging in de gemeente Leusden. Sindsdien heeft het dorp een dorpsraad die adviseert aan B&W van Leusden. 

Geschiedenis 

In 1674 kreeg de Barneveldse katholieke parochie na zeventig jaar weer een nieuwe priester: Meinardus van Houten. De meeste parochianen waren echter protestant geworden. Toen Meinardus inzag dat hij in het Gelderse dorp de parochie niet opnieuw op kon bouwen, week hij uit naar Achterveld. In de boerderij “Groot Achterveld” ging hij de Heilige Mis opdragen en begon met de zielzorg. Rond 1730 werd er bij de boerderij een pastorie gebouwd en ongeveer 15 jaar later een eerste kerkje. In 1844 werd er een Waterstaatskerk gebouwd. Er stonden bij de kerk slechts enkele huizen. Vanwege een instorting verrees in 1932/33 een nieuwe dorpskerk.

In 1895 kocht de parochie een boerderij vlak bij de kerk om deze te verbouwen tot bejaardentehuis, waar religieuze zusters uit Amersfoort de leiding kregen. Dat gebouw werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vervangen door een nieuw, veel groter tehuis en is in 1924 nog verder uitgebreid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Achterveld ontruimd omdat het in 1940 in de Grebbelinie lag en dreigde onder water gezet te worden. Ook de Zandbrinkermolen sneuvelde tijdens de invasie. Er vielen tijdens de oorlog relatief veel dodelijke slachtoffers: 25. Ook werden een aantal boerderijen tweemaal vernield: aan het begin en aan het einde van de oorlog. Aan het einde van de Hongerwinter vonden in de toenmalige St Josephschool, nu buurthuis 'De Moespot' onderhandelingen plaats tussen hooggeplaatste geallieerde generaals, onder wie prins Bernhard, en de hoogste Duitse functionaris, Arthur Seyss-Inquart, over de Duitse capitulatie en geallieerde voedseldroppings in hongerend West-Nederland plaats. Dat resulteerde in het zogenaamde Akkoord van Achterveld van 30 april 1945 tussen de Duitse bezetters en de geallieerde legerleiding.

Als dank voor het feit dat Huize St. Joseph en het dorp gespaard bleven tijdens de oorlog hebben de nonnen in de voortuin van het gebouw bij de vijver een imitatie Lourdesgrot geplaatst, met daarin een beeld van de heilige Maria en van een biddende Bernadette Soubirous. Bij deze grot staat een plaquette met het opschrift '17 APRIL - 4 MEI 1945 UIT DANKBAARHEID'. Na een uitbreiding van Huize St.-Joseph is de grot met de beelden in 1985 naar de huidige plaats achter het tehuis gebracht. Boer Johan van Dijk en zijn vrouw werden door Yad Vashem onderscheiden met de titel 'Rechtvaardige onder de volkeren' wegens het opnemen van een Joodse onderduiker.

Barneveldse Beek 

De Barneveldse Beek of Flierbeek is een beek in de Gelderse Vallei, in het midden van Nederland. De beek en zijn zijbeken, zorgt voor een belangrijk deel van de afwatering van het centrale deel van de Gelderse Vallei. De Barneveldse Beek en zijn stroomgebied, wordt onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe. De Barneveldse Beek begint ongeveer op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei, tussen het dorp Harskamp en de buurtschap Essen, ongeveer op de grens van de gemeenten Ede en Barneveld. Hiervandaan stroomt de beek naar het westen, ten zuiden van Kootwijkerbroek en vormt voor lange tijd de grensbeek tussen de gemeenten Ede en Barneveld. Aangekomen bij het dorp Barneveld is het al een aanzienlijke beek geworden en stroomt de beek verder door het zuidelijke deel van het dorp en vormt de grens tussen de woonwijken Barneveld-Zuid en de nieuwbouwwijk De Burgt.

De beek stroomt verder in noordnoordwestelijke richting en ten zuiden van de landgoederen Het Paradijs en Erica-Zuid stroomt de Kleine Barneveldse Beek in de Barneveldse Beek. Hierna vormt de beek, ten noordwesten van het dorp Achterveld voor ruim een kilometer de grens van de provincies Gelderland en Utrecht en stroomt daarna de Utrechtse gemeente Leusden binnen. Ten noorden van het dorpje Stoutenburg stromen respectievelijk de Esvelderbeek en de Hoevelakense Beek in de Barneveldse Beek. Hierna stroomt de beek naar het zuidwesten en stroomt Amersfoort binnen. Aangekomen in Amersfoort, in de wijk Schuilenburg mondt de Barneveldse Beek uit in het Valleikanaal via de Barneveldse Sluis. Dit kanaal komt ten noordwesten van de oude binnenstad uit in de rivier de Eem en stroomt vervolgens uit in het Eemmeer. In de Barneveldse Beek liggen meer dan 20 stuwen noodzakelijk om het waterpeil te reguleren. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft vistrappen aangelegd bij deze stuwen. De stuwen belemmerden de doorgang en met de passages kunnen de vissen langs de stuwen heen zwemmen en zo langs de hele beek komen. Begin 2020 waren 13 stuwen in de Barneveldse Beek vispasseerbaar gemaakt.

Het Paradijs

Het is de gezamenlijke benaming voor drie landgoederen in de Gelderse Vallei ten westen van Barneveld. Het gebied bestaat uit Landgoed Groot Bylaer (± 110 ha) en de vroegere heidevelden Landgoed Klein Bylaer (Erica-Noord) (± 80 ha) en Erica Zuid (± 60 ha.) Door het gebied stromen de Grote- en de Kleine Barneveldse Beek.

Het landschap in dit deel van de Gelderse Vallei werd gevormd in de laatste ijstijd. Het opgestoven zand bleef liggen op de kwelkoppen met opwellend water zodat het gebied kon uitgroeien tot een verhoging in de Gelderse Vallei. De plek van de bebouwing en het bekenpatroon bleef eeuwenlang nagenoeg onveranderd. In het gebied zijn nog veel met houtwallen omgeven akkertjes en weilanden, beekdalbosjes en vochtige heidestukken. Doordat de particuliere eigenaren van de vele landgoederen niet meededen met ruilverkavelingen, is het kampenlandschap de laatste eeuw nauwelijks veranderd. Het beheer van het gebied is gericht op het behouden van het landschap met de historische boerenbedrijven en de natuurwaarden. Het onaangetaste landschap bestaat uit verspreid staande boerderijen, met houtwallen omgeven kleine akkers, beekdal bosjes, beukenlanen, een vochtig heideveld en weilanden. De natuurgebieden Erica Noord en Erica Zuid zijn sinds 1981 eigendom van Het Geldersch Landschap. Vanaf 1998 wordt Erica-Noord door Het Geldersch Landschap officieel aangeduid als Landgoed Klein Bylaer. Klein Bylaer ligt aan de noordkant van de Kallenbroekerweg en bestaat voor het grootste deel uit een vochtig heideveld temidden van dennenbossen. In dit gebied staat ook de gelijknamige boerderij 'Klein Bylaer'. Het landgoed Erica Zuid ligt ten zuiden van de Kallenbroekerweg en bestaat uit loofbossen met beukenlanen en akkers langs de Kleine Barneveldsebeek.

De Modderbeek

De Modderbeek is een beek in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. De Modderbeek wordt onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe. Begint ten westen van Barneveld en stroomt ten zuiden van het dorp Achterveld, waarna de beek bij Leusden in het Valleikanaal uitmondt. Het Valleikanaal volgt ten noorden van Leusden de oude loop van de Modderbeek, die voor 1935 ten oosten van Amersfoort in de Barneveldse Beek uitmondde.

 

 
 
Stuur me een e-mail als iemand een reactie plaatst –

Na je inschrijving bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je hier een reactie plaatsen.

Schrijf je in bij Activiteitenclub Klub Aktivo

Klub Aktivo

Activiteitenclub Stichting Klub Aktivo organiseert activiteiten voor alleenstaanden en alleengaanden. Vrijwel ieder weekend diverse activiteiten voor alleenstaanden door heel Nederland. De gemiddelde leeftijd bij onze singles activiteiten is ongeveer 55 jaar. Je ontmoet andere singles van je eigen leeftijd. De club bestaat geheel uit vrijwilligers.

Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Je hoeft dus niet per sé single te zijn om mee te doen.

Alle activiteiten worden voor en door de deelnemers georganiseerd. Je komt soms op plaatsen waar je nog nooit geweest bent en er zijn bovendien activiteiten die je misschien in je eentje niet zo snel zult doen. We zijn geen datingclub en de sfeer is ongedwongen.

Schrijf je in en doe mee. 90 dagen voor € 9,95 of 360 dagen voor € 29.

Wie is online

 

Verlengdatum:

Als je betaalde periode is verlopen kom je na inloggen op de betaalpagina terecht. Betalingen vind je terug op je profielpagina.

 
Geolocation Partner: LocationIQ

Reservelijst SMS 🔔

Ontvang een sms bericht als er een plaats vrijkomt bij een activiteit waar je op de reservelijst staat. Alleen de eerste drie aanmelders op de reservelijst ontvangen een sms.  

  Hoe werkt de reservelijst? 
Lees meer ...

Activiteiten snel vol

De activiteiten zitten snel vol met mensen die hun plek veilig willen stellen. We zien dat enkele dagen van tevoren er vaak toch weer plekken vrijkomen. Als je op de reservelijst staat, dan krijg je een mailtje als er een plek vrijkomt. 

  Klik op een activiteit voor meer details en om je op te geven.
  Klik onderaan de lijst van komende activiteiten op 'abonneren' om een e-mail te ontvangen bij een nieuwe activiteit.
 

 

 

Bij Activiteitenclub Klub Aktivo kun je meedoen aan activiteiten voor alleenstaanden (singles) en alleengaanden. Je hoeft niet per sé single te zijn om mee te doen. Je bent alleengaand als je zonder partner meedoet met de activiteiten. Als je wilt, kun je zelf activiteiten organiseren in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe.